Strona główna sklepu

Malowanie dachów

Malowanie dachów

 

Farby Jachtowe

Poradnik Malowania dachu

Poradnik malowana

 

Elewacje drewniane

Farby Jotun do drewna elewacje drewniane

Mola i pomosty

Farby firmy Jotun molo

Farby i lakiery oraz bejce do ochrony drewna

Farby Jotun do drewna podbitki dachowe

Płoty i altanki

Farby Jotun do malowania altanek

Farby Proszkowe
Nowości
Witam Nasze nowości.
Molti-RS Super
Molti-RS Super

36,00 zł

29,27 zł

szt.
Jak stosować farbę podkładową Vinyguard SG 88
Jak stosować farbę podkładową Vinyguard SG 88

 

Vinyguard Silvergrey 88

 

Opis produktu
 

Jest to jednoskładnikowa, fizycznie schnąca powłoka winylowa. Jest szybkoschnąca.

Można stosować ją jako grunt lub międzywarstwę w warunkach atmosferycznych .

Jest odpowiednia do stosowania na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej lub ocynkowanej.

 

Przygotowanie powierzchni

Wymagana jakość przygotowania powierzchni może różnić się w zależności od obszaru stosowania, spodziewanej trwałości użytkowej a także specyfikacji projektu.

Przygotowując nowe powierzchnie, konserwując już powleczone powierzchnie lub zestrzałe powłoki konieczne jest usunięcie wszystkich zanieczyszczeń, które mogą ograniczać przyczepność powłoki, a także przygotowanie dobrego podłoża dla kolejnych produktów.

Powierzchnię należy sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń węglowodorami i innymi substancjami i, jeśli są one obecne, to należy usunąć je detergentem zasadowym takim jak Emulsol RN Ekstra.

Wymieszać powierzchnię, aby aktywować środek czyszczący i, zanim przeschnie, przemyć przygotowywany obszar świeżą wodą.

Rozpuszczalniki do farb (rozcieńczalniki) nie mogą być stosowane do ogólnego odtłuszczania lub przygotowania powierzchni do malowania, gdyż powodują możliwość rozprowadzenia rozpuszczonych zanieczyszczeń węglowodorowych. Rozcieńczalniki farb można stosować do przygotowania niewielkich, punktowych obszarów zanieczyszczonych przez przenikanie barwnika pisaka. Używać czystych, białych szmat bawełnianych, często odwracanych i wymienianych. Nie zwijać użytych szmat nasączonych rozpuszczalnikiem. Umieścić użyte szmaty w wodzie.

 Usuwanie rozpuszczalnych soli

Rozpuszczalne sole mają negatywny wpływ na systemy powłokowe. O ile nie podano inaczej Jotun zaleca poniższe maksymalne zawartości soli rozpuszczalnych (pobieranie próbek i pomiary zgodnie z ISO 8502-6 i -9) na powierzchni:

Dla obszarów wystawionych na działanie (ISO 12944-2):
C1-C4: 200 mg/m2

Stal węglowa
 

Początkowy stopień skorodowania
Preferowane jest, aby stal posiadała stopień skorodowania A lub B (ISO 8501-1). Technicznie możliwe jest aplikowanie powłoki na stopnie skorodowania C i D, ale praktycznie wymaga to zapewnienia określonej grubości warstwy na takiej chropowatej powierzchni stąd powoduje to ryzyko ograniczenia trwałości systemu powłokowego.

 

Inspekcja początkowa i obróbka wstępna
 

Należy sprawdzić powierzchnię pod kątem zanieczyszczeń i jeśli będą one obecne, to należy usunąć je detergentem zasadowym. Wymieszać powierzchnię, aby aktywować środek czyszczący i, zanim przeschnie, przemyć przygotowywany obszar strumieniem wody pod niskim ciśnieniem (LPWC) do Wa 1 (ISO 8501-4) używając świeżej wody.

Obszary niezanieczyszczone należy przemyć strumieniem wody pod niskim ciśnieniem (LPWC) do Wa 1 (ISO 8501-4) używając świeżej wody, aby zmniejszyć stężenie chlorków na powierzchni.

Czyszczenie elektronarzędziami lub narzędziami ręcznymi z napędem mechanicznym
 

Czyszczenie elektronarzędziami
 

Powierzchnie do powlekania należy przygotować metodami mechanicznymi do stopnia minimum St 2 (ISO 8501-1). Odpowiednimi metodami są szlifowanie tarczą, ręczne wygładzanie papierem ściernym lub ręczne czyszczenie szczotką drucianą. Upewnić się, że powierzchnia jest pozbawiona zgorzeliny walcowniczej, korozji resztkowej, uszkodzonych powłok i jest odpowiednia do malowania. Jeśli używane jest czyszczenie zmechanizowaną szczotką drucianą to należy zachować ostrożność, aby nie spolerować powierzchni metalu, gdyż może to ograniczyć przyczepność powłoki. Powierzchnia musi wyglądać na chropowatą i matową.

 

Mycie strumieniem wody
 

Optymalne działanie uzyskuje się przy stopniu przygotowania Wa 2½ (ISO 8501-4). Minimalny stopień przygotowania to Wa 1. Maksymalny akceptowany stopień rdzy nalotowej dla każdego przygotowania to FR M.

 

Powlekane powierzchnie
 

Sprawdzenie istniejących powłok łącznie z gruntami
 

Gdy powierzchnia jest już istniejącą powłoką należy sprawdzić w przewodniku aplikacji i karcie technicznej występujących produktów możliwość nakładania kolejnej powłoki i podane maksymalne przedziały czasowe nakładania kolejnej powłoki.

 Nakładanie kolejnej powłoki

Powierzchnia poprzednich powłok musi być wolna od zanieczyszczeń wodą, produktami na bazie węglowodorów, woskami, błotem, resztkami zaprawy i luźnymi, skredowanymi i łuszczącymi się powłokami. Powierzchnię należy sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń olejem, smarem i innymi substancjami i, jeśli są one obecne, to należy usunąć je detergentem zasadowym. Wymieszać powierzchnię, aby aktywować detergent, zanim przeschnie, przemyć przygotowywany obszar dużą ilością słodkiej wody. Aplikując na powłokach, dla których upłynął maksymalny czas dla nałożenia kolejnej powłoki, wymagane może być delikatne szlifowanie, aby uzyskać odpowiednią przyczepność warstwy pośredniej.

  

Aplikacja
 

Akceptowalne warunki środowiskowe - przed i w trakcie aplikacji
 

Zgodnie z ISO 8502-4. przed aplikacją należy sprawdzić warunki atmosferyczne w pobliżu podłoża pod kątem powstawania rosy.

Temperatura powietrza  5- 60 st.Celsjusza
Temperatura podłoża     5- 50 st.Celsjusza
Wilgotność względna (RH) - 10 - 85 %

Należy przestrzegać następujących ograniczeń:

•  Aplikować powłokę tylko, gdy temperatura podłoża jest co najmniej 3 °C (5 °F) wyższa niż punkt rosy

•  Nie aplikować powłoki, jeśli podłoże jest mokre lub prawdopodobnie zostanie zmoczone

•  Nie aplikować powłoki, jeśli warunki atmosferyczne wyraźnie się pogarszają lub są niekorzystne do aplikacji lub utwardzania

•  Nie aplikować powłoki w warunkach mocnego wiatru

Rozcieńczalnik/rozpuszczalnik czyszczący

Rozcieńczalnik:                 Jotun Thinner No. 7

Dane aplikacji Aplikacja natryskiem
Natrysk bezpowietrzny - urządzenia

Przełożenie pompy (minimum) : 32:1
Ciśnienie w dyszy (minimum) : 150 bar/2100 psi
Końcówka dyszy (cal/1000) :17-23

Wylot dyszy (litrów/minuta) :1.3-2.2
Filtr (oczko sita):70

Dla utrzymania zalecanego ciśnienia w dyszy zalecane jest przestrzeganie poniższych czynników.
Do czynników wpływających na spadek ciśnienia można zaliczyć:

-  długie węże lub wiązki węży

-  przedłużany wąż z przewodem z końcówką

-  węże o małej średnicy wewnętrznej

-  duża lepkość farby

-  duży rozmiar dyszy natryskowej

-  niewystarczająca wydajność powietrza ze sprężarki

-  nieodpowiednie lub zatkane filtry

 

Grubość warstwy na powłokę 
 

Typowy zalecany zakres specyfikacji 
 

Grubość suchej warstwy 35-100 μm

Grubość mokrej warstwy 95-260 μm

Teoretyczna wydajność  10,9 - 3,8 m²/l

Opisywanego produktu można aplikować do 50 % więcej niż maksymalna określona grubość warstwy bez utraty właściwości technicznych.

Pomiar grubości warstwy

Pomiar i obliczenia grubości mokrej warstwy (WFT)
 

Aby zapewnić odpowiednią grubość warstwy zaleca się wykonanie ciągłego pomiaru grubości mokrej warstwy w trakcie aplikacji używając grzebień pomiarowego do mokrej warstwy (ISO 2808 Metoda 1A). Pomiary należy wykonać tak szybko jak będzie to możliwe po aplikacji.

Szybkoschnące farby mogą dawać nieprawidłowe odczyty skutkujące nadmierną grubością suchej warstwy. W przypadku wielowarstwowych systemów powłokowych typu schnącego (rozpuszczalnych) grzebień do pomiaru mokrej warstwy może dawać zbyt duże odczyty co będzie skutkować zbyt małą grubością suchej warstwy w powłokach międzywarstwowych i nawierzchniowych.

Użyć tabeli obliczeniowej warstwy sucha-do-mokrej (dostępna na stronie www Jotun) aby obliczyć wymaganą grubość mokrej warstwy dla powłoki.

 Pomiar grubości suchej warstwy (DFT):
 

Gdy powłoka utwardziła się stanu całkowitego wyschnięcia to grubość suchej warstwy można sprawdzić wg SSPC PA 2 lub równoważnej normy wykorzystując statystyczne próbkowanie do sprawdzenia rzeczywistej grubości suchej warstwy. Pomiar i kontrola WFT i DFT na spoinach jest wykonywana mierząc przyległe obszary do odległości nie większej niż 15 cm od spoiny.

Wentylacja
 

Dla zapewnienia prawidłowego schnięcia/utwardzania warstwy bardzo istotna jest odpowiednia wentylacja.

 

Straty przy powlekaniu
 

Zużycie farby należy uważnie kontrolować, zapewniając dokładne planowanie i praktyczne podejście do ograniczeń strat. Aplikacja powłok ciekłych będzie skutkować pewnymi stratami materiału. Zrozumienie w jaki sposób mogą występować straty powłoki w trakcie procesu aplikacji i wprowadzenie odpowiednich zmian może pomóc ograniczyć wspomniane straty materiału.

Niektóre z czynników wpływających na straty powłoki to:

-  typ używanego pistoletu/urządzenia natryskowego

-  ciśnienie powietrza używane do pomp bezpowietrznych lub do atomizacji

-  rozmiar otworu końcówki lub dyszy natryskowej

-  szerokość strumienia końcówki lub dyszy natryskowej

-  ilość dodanego rozcieńczalnika

-  odległość pomiędzy pistoletem natryskowym a podłożem

-  profil lub chropowatość powierzchni podłoża. Wyższe profile będą prowadzić do większych „objętości martwych”

-  kształt podłoża docelowego

-  warunki środowiskowe takie jak wiatr i temperatura powietrza

 

Czas schnięcia i utwardzania
 

Temperatura podłoża                                                 5 °C     10 °C       23 °C   40 °C
 

Powierzchnia sucha (na dotyk)                                  30 min  20 min      15 min  10 min
Chodzenie po wyschniętym                                       4 h        3 h            2 h      1.5 h

Czas schnięcia do przemalowania, minimum                4 h       3 h            2 h       2 h

 

Czasy schnięcia i utwardzania określa się w kontrolowanych temperaturach i wilgotności względnej poniżej 85 % oraz przy średnim zakresie grubości suchej powłoki (DFT) dla produktu.

 

Powierzchnia sucha (na dotyk): Stan schnięcia, gdy niewielki nacisk palcem nie pozostawia odcisku lub nie ujawnia kleistości.

 

Chodzenie po wyschniętym: minimalny czas, po którym powłoka może tolerować normalny ruch pieszych bez trwałych śladów, odcisków i innych uszkodzeń fizycznych.

 Czas schnięcia do przemalowania, minimum: Najkrótszy zalecany czas, po którym może być nakładana następna warstwa.

Maksymalne przedziały czasowe dla nakładania kolejnej powłoki (pokrywania)


Maksymalny czas zanim konieczne będzie dokładne przygotowanie powierzchni. Powierzchnia musi być czysta, sucha i odpowiednia do nakładania kolejnej powłoki. Należy sprawdzić powierzchnię pod kątem kredowania i zanieczyszczeń i jeśli będą one obecne, to należy usunąć je detergentem zasadowym. Wymieszać powierzchnię, aby aktywować środek czyszczący i, zanim przeschnie, przemyć przygotowywany obszar strumieniem wody pod niskim ciśnieniem do Wa 1 (ISO 8501-4) używając słodkiej wody.

 W przypadku przekroczenia maksymalnego przedziału czasowego dla nakładania kolejnej powłoki powierzchnia musi zostać dodatkowo ostrożnie zmatowiona, aby uzyskać dobrą przyczepność dla warstwy pośredniej.

 

Inne warunki mogące wpływać na schnięcie/utwardzanie/nakładanie kolejnej powłoki
 

Naprawa systemu powłokowego


Uszkodzenia warstw powłoki:

Przygotować obszar przecierając papierem ściernym lub szlifując a następnie przeprowadzając dokładne czyszczenie/odkurzanie. Gdy powierzchnia jest czysta i sucha to powłoka może być powleczona tym samym lub innym produktem, patrz specyfikacja oryginalna.

Zawsze należy przestrzegać maksymalnych przedziałów czasowych dla nakładania kolejnej powłoki. W przypadku przekroczenia maksymalnego przedziału czasowego dla nakładania kolejnej powłoki powierzchnia musi zostać ostrożnie zmatowiona, aby uzyskać dobrą przyczepność dla warstwy pośredniej.

 

Uszkodzenia odsłaniające gołe podłoże:
Usunąć całą rdzę, luźną farbę, smary lub inne zanieczyszczenia stosując miejscową obróbkę strumieniowo-ścierną, szlifowanie mechaniczne, przemywanie woda i/lub rozpuszczalnikiem. Załamać krawędzie i schropowacić strefę zakładki sąsiednich nienaruszonych powłok. Aplikować system powłokowy określony dla naprawy.

 

Naprawa uszkodzonych obszarów
 

Zacieki i firankowania mogą być powodowane zbyt dużą grubością mokrej warstwy, dodaniem zbyt dużej ilości rozcieńczalnika lub używaniu pistoletu natryskowego zbyt blisko powierzchni.

Naprawiać używając pędzla do farby do wygładzenia warstwy, gdy jest jeszcze mokra. Zeszlifować do chropowatej, równej powierzchni i ponownie nałożyć powłokę, jeśli jest sucha.

„Skórka pomarańczowa” może być powodowana przez słabe właściwości przepływowe/poziomujące farby, słabą atomizację farby, zbyt szybkie odparowanie rozcieńczalnika lub trzymanie pistoletu natryskowego zbyt blisko powierzchni.

Można to naprawić szlifując powierzchnię i aplikując dodatkową powłokę po dostosowaniu właściwości aplikacji lub techniki aplikacji.

Suchy natrysk może być powodowany przez słabą atomizację farby, trzymanie pistoletu natryskowego zbyt daleko od powierzchni, wysoką temperaturę powietrza, zbyt szybkie odparowanie rozcieńczalnika lub aplikację powłoki w wietrznych warunkach.

Farby schnące fizycznie mogą być przemywane rozpuszczalnikiem i można na nie aplikować kolejną powłokę. Jeśli powierzchnia jest zbyt duża do praktycznego przemycia rozpuszczalnikiem to należy użyć papieru ściernego lub szlifowania, a następnie dokładnie przemyć. Gdy powierzchnia jest sucha to powłoka może być powleczona tym samym.

Dziurki mogą być powodowane przez uwięzione rozpuszczalniki w warstwie lub nieprawidłową technikę aplikacji. Dziurki mogą być naprawiane zgodnie z procedurą dla uszkodzeń warstwy powłoki lub podłoża - patrz powyżej.

 

Ciągłość warstwy powłoki
 

Gdy jest to wymagane przez specyfikację powłoka musi zostać przetestowana pod kątem braku ciągłości warstwy zgodnie z ASTM D 5162, metodą badawczą A lub B, w zależności która jest odpowiednia dla rzeczywistej grubości suchej warstwy.

Wszystkie zarejestrowane wady należy naprawić najlepszymi metodami praktycznymi.

   

Zapewnienie jakości

 

Poniższe informacje są minimalnymi wymaganiami. Specyfikacja może zawierać dodatkowe wymagania.

 

-  Potwierdzić, że wszystkie prace spawalnicze i kowalskie zostały zakończone zanim rozpocznie się obróbkę wstępną i przygotowanie powierzchni

-  Potwierdzić, że zainstalowana wentylacja jest zrównoważona i ma odpowiednią wydajność do zapewnienia i utrzymania wymaganej ilości powietrza (RAQ)

-  Potwierdzić, że wymagana norma przygotowania powierzchni została osiągnięta i jest utrzymana przed aplikacją powłoki

-  Potwierdzić, że warunki klimatyczne mieszczą się w granicach zaleceń podanych w AG i są utrzymywane w trakcie aplikacji

-  Potwierdzić, że wymagana liczba wyprawek została nałożona

-  Potwierdzić, że każda powłoka spełnia wymagania DFT w specyfikacji

-  Potwierdzić, że powłoka w trakcie utwardzania nie została poddana negatywnemu działaniu na skutek deszczu lub innych czynników

-  Obserwować czy zapewniono odpowiednie pokrycie na narożnikach, krawędziach, szczelinach i powierzchniach, gdzie pistolet nie może zostać ustawiony tak, aby natrysk trafiał w powierzchnię pod kątem 90 stopni.

-  Obserwować czy powłoka jest wolna od wad, nieciągłości, insektów, środków ściernych i innych zanieczyszczeń

-  Obserwować czy powłoka jest wolna od zacieków, fałd, ścierniwa, zbyt grubych krawędzi, pęknięć, pęcherzenia, porów, nadmiernego suchego natrysku, mocnych śladów pędzla i nadmiernej grubości powłoki farby

-  Obserwować czy jednorodność i kolor są odpowiednie

 

Wszystkie zauważone wady muszą zostać w pełni naprawione aby spełniały wymagania specyfikacji powlekania.

 

Ostrzeżenie
 

Produkt ten jest przeznaczony jedynie do użytku profesjonalnego. Aplikatorzy i operatorzy powinni być przeszkoleni, doświadczeni oraz mieć możliwości i urządzenia do miksowania/mieszania i prawidłowego nakładania powłok zgodnie z techniczną dokumentacją firmy Jotun. W czasie pracy, aplikatorzy i operatorzy powinni używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Niniejsze wytyczne podano w oparciu o obecny stan wiedzy o produkcie. Wszystkie sugerowane odstępstwa stosownie do warunków w miejscu pracy powinny być przekazywane odpowiedzialnemu przedstawicielowi firmy Jotun do zatwierdzenia przed rozpoczęciem pracy.

Aby uzyskać więcej informacji proszę skontaktować się z lokalnym oddziałem Jotun.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 

Proszę zwracać uwagę na ostrzeżenia umieszczone na pojemniku. Stosować w warunkach dobrej wentylacji. Nie wdychać par i mgieł produktu. Unikać kontaktu za skórą. Zanieczyszczenia skóry należy natychmiast usunąć odpowiednim środkiem zmywającym, mydłem i wodą. Oczy spłukać dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

 

Dokładność informacji
 

Zawsze korzystać i używać aktualnych (ostatnich wydań) wersji kart technicznych, kart charakterystyki i, jeśli dostępny, przewodnikiem aplikacji (AG) dla opisywanego produktu. Zawsze korzystać i używać aktualnych (ostatnich wydań) wersji wszystkich Międzynarodowych i Lokalnych Norm, do których zamieszczono odwołania w kartach charakterystyki, przewodnika aplikacji i kartach technicznych dla opisywanego produktu.

 

Różnice w kolorystyce
 

Niektóre powłoki używane jako powłoki wierzchnie mogą blaknąć i kredować pod wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. Powłoki zaprojektowane do warunków wysokiej temperatury mogą zmieniać kolor co nie ma wpływu na ich właściwości użytkowe. Mogą wykazywać niewielkie różnice kolorystyczne w zależności od partii. Gdy wymagane jest długie utrzymywanie koloru i połysku proszę skontaktować się z lokalnym oddziałem Jotun, aby uzyskać pomoc w doborze najbardziej odpowiedniej powłoki nawierzchniowej dla warunków narażenia i spełnienia wymagań w zakresie trwałości użytkowej.

 

Odwołania do powiązanych dokumentów
 

Przewodnik aplikacji (AG) należy używać wraz z odpowiednią specyfikacją, Kartą Techniczną (TDS) i Kartą Charakterystyki (SDS) dla wszystkich produktów używanych jako elementy systemu powłokowego.

 

W odpowiednich przypadkach należy odwołać się do osobnych procedur aplikacji dla produktów Jotun, które zostały zatwierdzone przez stowarzyszenia klasyfikacyjne jak PSPC, IMO itp.

  

Zastrzeżenie
 

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Jotun, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Produkty Jotun uważane są za półprodukty i jako takie często stosowane są poza kontrolą Jotun. Jotun może gwarantować jedynie jakość wyrobu. Niewielkie zmiany w produkcie mogą być wprowadzane w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi wymaganiami. Jotun zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

 

Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Jotun odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych metod aplikacji.

 

Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność między różnymi wersjami językowymi, wersja angielska (Wielka Brytania) 

Wpis jest tłumaczeniem i skrótem Przewodnika Aplikacji Aplication Guide 

KARTA TECHNICZA VINYGUARD SG 88

KARTA CHARAKTERYSTYKI VINYGUARD SG 88

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl