Strona główna sklepu

Malowanie dachów

Malowanie dachów

 

Farby Jachtowe

Poradnik Malowania dachu

Poradnik malowana

 

Elewacje drewniane

Farby Jotun do drewna elewacje drewniane

Mola i pomosty

Farby firmy Jotun molo

Farby i lakiery oraz bejce do ochrony drewna

Farby Jotun do drewna podbitki dachowe

Płoty i altanki

Farby Jotun do malowania altanek

Farby Proszkowe
Przygotowanie powierzchni pod farby epoksydowe
Przygotowanie powierzchni pod farby epoksydowe

Przygotowanie powierzchni pod farby epoksydowe


Czy wszystkie prace zostały wykonane?

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem należy rozpocząć zwykle dopiero po spawaniu, odtłuszczeniu, usunięciu ostrych krawędzi oraz wszystkich odprysków, które mogły powstać podczas spawania lub obróbki spoin.

Oczyszczenie podłoża, od czego zacząć?

Przygotowując nowe powierzchnie lub konserwując już pomalowane, lub stare powłoki, należy przede wszystkim usunąć zanieczyszczenia, które mogą wpływać na przyczepność powłoki i przygotować solidne podłoże na kolejne warstwy. Sprawdź powierzchnię pod kątem tłustych plam i innych zanieczyszczeń, a jeśli występują, to najlepiej usuń je alkalicznym detergentem. Pamiętaj, aby go dobrze wymieszać przed użyciem, np. wstrząsnąć. Przed wyschnięciem dobrze umyć czyszczony obszar świeżą wodą.

Po zakończeniu obróbki wstępnej powierzchnię należy oczyścić strumieniowo-ściernie na sucho do poziomu St 2 (ISO 8501-1) przy użyciu środków ściernych dobranych odpowiednio tak, aby uzyskać ostry i kanciasty profil powierzchni. Zalecany profil powierzchni 30-85 µm, gatunek od drobnego do średniego G (ISO 8503-2).

 Pamiętaj o dobraniu odpowiedniego ścierniwa.

Wybrany materiał ścierny musi być kompatybilny zarówno z czyszczoną strumieniowo powierzchnią, jak i określonym systemem malarskim. Ścierniwo powinno spełniać specyfikacje zgodnie z odpowiednimi częściami ISO 11124 (Specyfikacja dla metalu, materiały ścierne do czyszczenia strumieniowo-ściernego) lub ISO 11126 (specyfikacja niemetalicznych materiałów ściernych do czyszczenia strumieniowo-ściernego). Powinno być przetestowane zgodnie z odpowiednimi częściami ISO 11125 (materiały ścierne metalowe) lub ISO 11127 (materiały niemetaliczne materiały ścierne). Suche ścierniwa należy przechowywać w odpowiednich zbiornikach do piaskowania, aby zapobiec starzeniu się sprzętu zatykającym i wilgotnym materiałem ściernym. Wszystkie używane ścierniwa do strumieniowania powinny być nowe i nie mogą być ponownie wprowadzane do obiegu. Wyjątek stanowi grysu stalowy, który może zostać wykorzystany wtórnie, ale dopiero po procesie oczyszczenia. Nie zapomnij, że należy zapewnić dopływ czystego powietrza do zbiorników do piaskowania, aby uniknąć zanieczyszczenia ścierniwem, a tym samym podmuchu na czyszczoną powierzchnię. Sprężarki muszą być wyposażone w wystarczające pułapki na olej i wodę. Zaleca się również dopasowanie dwa separatory wody przy śrutownicy, aby zapewnić dopływ wolnego od wilgoci powietrza do komory ściernej.

Czyszczenie elektronarzędziami

Oczywiście nie zawsze dysponujemy dostępem do piaskarki, możemy też powierzchnie przeznaczone do malowania przygotować metodami mechanicznymi do minimum St 2 (ISO 8501-1).

Odpowiednie metody to szlifowanie tarczowe lub ręczne szczotkowanie druciane. Należy jednak zachować ostrożność, jeśli używana jest szczotka druciana, aby nie polerować powierzchni metalowej, ponieważ może to zmniejszyć przyczepność powłoki. Powierzchnia powinna być szorstka i matowa.

Warto również zwrócić uwagę na nakładające się strefy nienaruszonej powłoki. Te powinny mieć wszystkie przednie krawędzie wygładzone do tyłu metodą szlifowania w celu usunięcia wszystkich ostrych krawędzi przodujących i zapewnić płynne przejście od odsłoniętego podłoża do otaczającej powłoki. Kolejne warstwy powłoki powinny być wygładzane tak, aby odsłonić każdą warstwę, a nowa powłoka powinna zawsze zachodzić na startą istniejącą warstwę. Zetrzyj nienaruszone powłoki wokół uszkodzonych obszarów na co najmniej 100 mm, aby zapewnić matowy, chropowaty profil powierzchni, odpowiedni do lakierowania.

Czy mogę przygotować powierzchnię myjką wysokociśnieniową?


Przed rozważeniem czyszczenia strumieniem wody ważne jest, aby upewnić się, że określony system powłokowy jest zgodny istniejący system powłok. Mycie wodą pod wysokim ciśnieniem nie usuwa zgorzeliny walcowniczej ani nie powoduje chropowatości powierzchni, sprawdza się jedynie na powierzchniach o początkowej szorstkości odpowiedniej dla następnej warstwy.

Optymalną wydajność osiąga się przy stopniu przygotowania Wa 2½ (ISO 8501-4), a minimalny stopień przygotowania to Wa 1. Jedynie dla powierzchni DP I i DP Z akceptowalny jest poziom Wa 2.

Maksymalny dopuszczalny stopień rdzy nalotowej dla każdego preparatu to umiarkowany (M) (ISO 8501-4). Alternatywnie, minimalnym zatwierdzonym stopniem przygotowania jest SSPC-SP WJ-2 / NACE WJ-2, co wymaga bardzo dokładnego czyszczenia.

 Czego warto unikać?


- Do ogólnego odtłuszczania lub przygotowania powierzchni pod malowanie nie należy stosować rozpuszczalników do farb (rozcieńczalników). Mogą one zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia rozpuszczonymi węglowodorami. Specjaliści zalecają jedynie do czyszczenia małych, miejscowych zanieczyszczeń stosowanie rozcieńczalników do farb. Jeżeli jednak nie jesteśmy pewni swojej decyzji, zalecamy stosować jedynie alkaliczne detergenty.

- Rozpuszczalne sole mają negatywny wpływ na działanie systemów powłokowych, zwłaszcza przy ponownym kontakcie z wodą. Jotun zaleca stosowanie się do ogólnych zasad dotyczących maksymalnej zawartości soli rozpuszczalnych (próbki i pomiary powinny zostać zbadane zgodnie z normą ISO 8502-6 i -9). Dopuszczalna zwartość rozpuszczonej soli na malowanej powierzchni dla obszarów narażonych na działanie (ISO 12944-2) to:

  • C1-C4: 200 mg / m²
  • C5: 100 mg / m²
  • Im1-Im3: 80 mg / m²

- Nakładanie powłoki jest technicznie możliwe klasy rdzy C i D, ale praktycznie trudno jest zapewnić określoną grubość powłoki na tak chropowatej powierzchni, dlatego zaleca się, aby stal miała klasę rdzy A lub B (ISO 8501-1). W przypadku powlekania stali o klasie rdzy C lub D należy zwiększyć częstotliwość

inspekcji i testów, ponieważ zwiększa się ryzyko skrócenia żywotności systemu malarskiego. W przypadku stali z klasą rdzy C lub D należy skontaktować się z najbliższym biurem firmy Jotun po poradę.

- W przypadku obszarów o kategorii korozyjności C1 do C4 (ISO 12944-2) wszystkie nierówności, zadziory, drzazgi, żużel i rozpryski na spoinach, ostre krawędzie i narożniki powinny odpowiadać minimalnej klasie P2 (ISO 8501-3) Tabela 1 lub jak określono.

W przypadku obszarów o kategorii korozyjności C5 wymaganiem jest zgodność z klasą P3 (ISO 8501-3) Tabela 1.

- Wżery stalowe mogą być trudne do całkowitego pokrycia większością powłok, a w niektórych obszarach jest to praktycznie niewykonalne. Zalecamy wykorzystanie wypełniacza po wstępnym przygotowaniu powierzchni lub po nałożeniu pierwszej warstwy.

Uszkodzone spoiny należy wymienić i poddać obróbce do akceptowalnego wykończenia przed malowaniem. Spoiny tymczasowe i

wsporniki należy zeszlifować do płaskiego wykończenia po zdjęciu z metalu macierzystego.

 Pisaki i markery: Czy wiesz, w jaki sposób czyścić powierzchnie po ich użyciu?


Niestety to dosyć często spotykany błąd. Zamalowane ślady po pisaku widać nawet po nałożeniu kolejnej warstwy farby, a powłok a w tym miejscu zmniejsza swoje właściwości czepne i może w przyszłości być ogniskiem odpadania farby. Aby uniknąć tego, zaleca się przed malowaniem zatrzeć ślady pisaka przy wykorzystaniu białej bawełnianej ściereczki, odwróconej. Pamiętaj, aby ścierki często wymieniać. Nie należy ich pakować do wiązki z innymi zużytymi szmatkami nasączonymi rozpuszczalnikiem. Wykorzystaną szmatkę najlepiej wrzucić do wody.

 Rodzaje podłoża:


Jakie wymagania powinna spełniać stal ocynkowana?

Ocynkowane wykończenie powinno być gładkie, jak na powłokę ochronną i nie powinno mieć ostrych żeberek, ostre krawędzie typu żużel lub popiół cynkowy na powierzchni, jeśli występują, należy usunąć mechanicznymi metodami czyszczenia. Po usunięciu nadmiaru cynku i defektów powierzchni, obszar przeznaczony do malowania należy odtłuścić zgodnie z ISO 12944-4, czyszczeniem alkalicznym. Ocynkowaną powierzchnię należy oczyścić strumieniowo-ścierne z dyszą pod kątem 45-60 °

od prostopadłej przy zmniejszonym ciśnieniu dyszy w celu uzyskania ostrego i kanciastego profilu powierzchni przy użyciu zatwierdzonych niemetalicznych środków ściernych. Orientacyjnie, profil powierzchni powinien wynosić 25-55 µm, od drobnego do średniego; Ry5 (ISO 8503-2)powinien zostać osiągnięty.

 Jak przygotować do malowania aluminium?


 Powierzchnie można przygotować czyszczeniem strumieniowo ściernym:

Wszystkie spawy, ostre krawędzie, odpryski spawalnicze i innych zanieczyszczenia powierzchniowe powinny zostać poddane wstępnej obróbce. Tradycyjnie należy odtłuścić alkalicznym detergentem, który jest mieszany niemetalowymi szczotkami, a następnie spłukiwany używając czystej, świeżej wody. Następnie powierzchnię należy oczyścić strumieniowo-ściernie na sucho za pomocą atestowanego niemetalu. Media ścierne do tworzenia ostrego i kanciastego profilu powierzchni. Wskazówka: profil powierzchni między 25-55 μm, klasa Fine do Medium G. Powinien zostać osiągnięty Ry5 (ISO 8503-2).

Czyszczenie maszynowe:

Podłoże powinno być poddane wstępnej obróbce w podobny sposób jak dla procesu piaskowania. Oczyszczoną powierzchnię należy następnie zeszlifować ręcznie lub maszynowo niemetalicznym materiałem ściernym, lub włóknem wiązanym maszynowo albo ręczne korzystając z gąbki ściernej, aby usunąć wszelki środek do polerowania powierzchni i nadać powierzchni wzór zadrapania. Uwaga nie należy czynności wykonywać, używając szybkoobrotowych szlifierek rotacyjnych.

Stal nierdzewna, jak przygotować do malowania?


 Czyszczenie strumieniowo-ścierne

Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami obróbki wstępnej, a następnie spłukać czystą świeżą wodą i suchym strumieniem ściernym. Czyścimy powierzchnię w celu uzyskania ostrego i kanciastego profilu przy użyciu zatwierdzonych niemetalicznych środków ściernych. Profil powierzchni powinien być w przedziale pomiędzy 45-75 µm, należy osiągnąć gatunek Fine do Medium, Ry5 (ISO 8503-2).

 Czyszczenie maszynowe:

W tym przypadku stosujemy podobne zasady jak dla podłoża aluminiowego.

O czym warto pamiętać, przygotowując podłoże betonowe:


Beton powinien mieć co najmniej 28 dni! Nałożenie powłoki przed tym czasem znacznie zwiększy

możliwość odklejenia się farby od podłoża. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wilgotność betonu w miejscu nakładania powłoki. Ta nie powinna przekraczać 5%.

 Podłoża betonowe powinny być przygotowane mechaniczne.

Za powierzchnię czystą uznajemy taką, która jest wolna od olejów, smarów, kurzu, brudu, chemikaliów, luźnych powłok, związków utwardzających, olejów zapobiegających tworzeniu się kształtów oraz utwardzaczy.

Dźwięk — Beton z uszkodzonymi obszarami (puste przestrzenie, puste miejsca i krucha powierzchnia) może wymagać usunięcia, wymiany lub naprawy materiałami kompatybilnymi z wybranym systemem malarskim.

Suchość — ważne jest, aby zająć się suchością, ponieważ większość powłok wymaga suchej powierzchni dla właściwej przyczepności. Wilgoć zawarta w betonie, która przemieszcza się w kierunku powierzchni przez pory betonu, może uniemożliwić odpowiednią przyczepność powłoki. W miejscach, gdzie beton został zanieczyszczony olejami, zalecamy czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho zgodnie z normą SSPC-SP 13 / NACE nr 6. Do usunięcia tych zanieczyszczeń można stosować smary lub paliwa, emulgujące w wodzie środki odtłuszczająco-czyszczące. Ważne, aby wyczyścić tylko obszar, który można całkowicie zmyć po odtłuszczeniu, zanim jakikolwiek środek czyszczący będzie mógł

wysuszyć na powierzchni. Do usunięcia zanieczyszczeń można zastosować także mycie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem. Jednak przed nałożeniem powłoki należy upewnić się, że beton jest suchy. Powierzchnię można również zeszlifować diamentem, aby usunąć wszelkie mleczko cementowe i odsłonić agregaty.

 Powierzchnie malowane:


 Jeśli powierzchnia posiada już istniejącą powłokę, w pierwszej kolejności należy sprawdzić w karcie danych technicznych i instrukcji aplikacji produktów, zarówno nadających się do malowania, jak i podanych tam maksymalnych odstępach między nakładaniem się powłok.

Przygotowanie powierzchni przez mycie wodą pod wysokim ciśnieniem jest zgodne z normą ISO 8501-4, także dla podłoży uprzednio pokrytych z pełnym systemem powłokowym (powierzchnia istniejącej powłoki DC: A, B, C) lub gruntem czasowej ochrony (powierzchnia DP I i DP Z).

Przed rozważeniem czyszczenia strumieniem wody ważne jest, aby upewnić się, że określony system malarski jest zgodny z istniejącym już system powłok. Czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem nie usuwa zgorzeliny walcowniczej ani nie powoduje chropowatości powierzchni

i jest użyteczne tylko na powierzchniach o początkowej szorstkości odpowiadającej dla następnej warstwy.

 Malowanie podkładów:


Podkłady warsztatowe są akceptowane jako tymczasowe zabezpieczenie blach i profili stalowych. Należy się jednak zapoznać z arkuszem danych technicznych dla akceptowanych typów ogólnych. Niektóre normy wymagają wcześniejszego zatwierdzenia gruntu czasowej ochrony jako części kompletnego

systemu.  W takich przypadkach najlepiej skontaktować się z najbliższym biurem firmy Jotun, aby uzyskać informacje o zgodności konkretnego systemu.

Przed przemalowaniem podkład musi być całkowicie utwardzony, czysty, odkurzony, suchy i nieuszkodzony. Nieorganiczne grunty czasowej ochrony cynku muszą być wolne od cynku i soli cynkowej  (biała rdza). Skorodowane i uszkodzone miejsca należy oczyścić strumieniowo-ściernie do minimum Sa 1 (ISO 8501-1).

 Przygotowanie powierzchni przed malowaniem to istotny element pracy. W dużej mierze od dokładności tego procesu zależą późniejsze efekty. Mamy nadzieję, że udało nam się Tobie pomóc.Jeżeli Ty lub Twój personel chcecie dowiedzieć się więcej na temat: farb, przygotowania powierzchni, ochrony przed korozją, przeglądów powłok aplikacji lub innych tematów, które mają wpływ na cykle życia systemów malarskich, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoleń Jotun Polska. Jeżeli posiadasz pytania, skontaktuj się lokalnym oddziałem firmy Jotun.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl